Yoshitoshi Tsukioka
Rising moon over Mount Nanping--Cao Cao

Yoshitoshi Tsukioka
Weeping beauty holding a lute

Yoshitoshi Tsukioka
Murder by Moonlight

Ukiyo-e
94-96 of  96 prints
Prev