Kitagawa Utamaro
The Courtesan HInazuru of the Chôjiya

Kiyochika Kobayashi
Pentagonal Hall at the Second Domestic Industrial Exposition (dai-ni-kai nai kangyô hakurankai no uchi gokaku-dô)

Kobayashi Kiyochika
The Sumida River at Night (Sumidagawa yoru)

Ukiyo-e
10-12 of  96 prints
Prev Next