Utagawa Toyokuni
Bold Kabuki Design

Utagawa Toyokuni I
Actor Triad

Utagawa Toyokuni I
Danjûrô VII and Eizaburo I

Ukiyo-e
88-90 of  96 prints
Prev Next