Utagawa Kuniyoshi
The tengu defending Yoshitsune on Gojo Bridge

Utagawa Kuniyoshi
Shirai Gonpachi

Utagawa Kuniyoshi
Tama River at Kôya in Kii province (Kii no kuni: Kôya no Tamagawa)

Ukiyo-e
84-86 of  96 prints
Prev Next