Utagawa Kuniyoshi
Kato Kiyomasa Confronted by Tiger

Utagawa Kuniyoshi
Yawata: Archer and Rainbow

Utagawa Kuniyoshi
Cat Witch, Cat Spectre and Dancing Cats

Ukiyo-e
84-86 of  95 prints
Prev Next