Utagawa Kuniyoshi
The Ghost of Oiwa

Utagawa Kuniyoshi
Shoki Threatening Demons

Utagawa Kuniyoshi
The tengu defending Yoshitsune on Gojo Bridge

Ukiyo-e
82-84 of  96 prints
Prev Next