Utagawa Kuniyoshi
Shirai Gonpachi

Utagawa Kuniyoshi
Tama River at Kôya in Kii province (Kii no kuni: Kôya no Tamagawa)

Utagawa Kuniyoshi
Prayer for Rain at Ryozen-ga-saki, Kamakura, 1271

Ukiyo-e
81-83 of  93 prints
Prev Next