Kitagawa Utamaro
Beauty with image of Shôki; Fifth Month

Kitagawa Utamaro
The Courtesan HInazuru of the Chôjiya

Kiyochika Kobayashi
Pentagonal Hall at the Second Domestic Industrial Exposition (dai-ni-kai nai kangyô hakurankai no uchi gokaku-dô)

Ukiyo-e
9-11 of  96 prints
Prev Next