Utagawa Kuniyoshi
The Ghost of Oiwa

Utagawa Kuniyoshi
The tengu defending Yoshitsune on Gojo Bridge

Utagawa Kuniyoshi
Shirai Gonpachi

Ukiyo-e
79-81 of  93 prints
Prev Next