Utagawa Kunimasa
The Kabuki Actor Ichikawa Mimasu (Ichikawa Mimasu) Two Actors Beneath an Umbrella

Utagawa Kunimasa II
Raiko slaying the Demon Shuten-doji

Utagawa Kunisada
Osome and Hisamatsu (Osome Hisamatsu)

Ukiyo-e
64-66 of  95 prints
Prev Next