Utagawa Kunimasa
The Kabuki Actor Ichikawa Mimasu (Ichikawa Mimasu) Two Actors Beneath an Umbrella

Utagawa Kunimasa II
Raiko slaying the Demon Shuten-doji

Utagawa Kunisada
Beauty Washing Clothes

Ukiyo-e
61-63 of  96 prints
Prev Next