Tsukioka Yoshitoshi
Swordplay in Mud

Tsukioka Yoshitoshi
Death in Battle by Suicide

Utagawa Hiroshige
Otoko Mountain at Makigata in Awachi Province (Kawachi makigata otokoyama)

Ukiyo-e
39-41 of  93 prints
Prev Next