Tsukioka Yoshitoshi
Onoe Kikugorô V as the Hag of Adachi

Tsukioka Yoshitoshi
Moon of the Southern Sea

Utagawa Hiroshige
Yoroi Faerry, Kaomi-chô

Ukiyo-e
39-41 of  95 prints
Prev Next