Tsukioka Yoshitoshi
Triptych of Swimming Carp

Tsukioka Yoshitoshi
Taira no Koremori and Demoness

Tsukioka Yoshitoshi
Minamoto Tametomo on the Beach

Ukiyo-e
39-41 of  96 prints
Prev Next