Tsukioka Yoshitoshi
Sagiike Heikurô and Serpent

Tsukioka Yoshitoshi
Ôkubo Hikozaemon Protects the Hidden Shögun

Tsukioka Yoshitoshi
Triptych of Swimming Carp

Ukiyo-e
37-39 of  96 prints
Prev Next