Tsukioka Yoshitoshi
Streetwalker Moon

Tsukioka Yoshitoshi
Dawn Moon and Tumbling Snow

Tsukioka Yoshitoshi
Onoe Kikugorô V as the Hag of Adachi

Ukiyo-e
37-39 of  95 prints
Prev Next