Tsukioka Yoshitoshi
Moon and Smoke (Enchû no tsuki)

Tsukioka Yoshitoshi
Streetwalker Moon

Tsukioka Yoshitoshi
Dawn Moon and Tumbling Snow

Ukiyo-e
36-38 of  95 prints
Prev Next