Tsukioka Yoshitoshi
Famous swordsman fighting the tengu king

Tsukioka Yoshitoshi
Sagiike Heikurô and Serpent

Tsukioka Yoshitoshi
Ôkubo Hikozaemon Protects the Hidden Shögun

Ukiyo-e
36-38 of  96 prints
Prev Next