Tsukioka Yoshitoshi
Triptych of Swimming Carp

Tsukioka Yoshitoshi
Minamoto Temetomo on the Beach

Tsukioka Yoshitoshi
Torii Suneemon Katsutaka and Herons

Ukiyo-e
34-36 of  93 prints
Prev Next