Tsukioka Yoshitoshi
Tattooed Lu Chin Shen Smashing the Guardian Figure

Tsukioka Yoshitoshi
The Lonely House on Adachi Moor

Tsukioka Yoshitoshi
Station Mitsuke

Ukiyo-e
33-35 of  96 prints
Prev Next