Tsukioka Yoshitoshi
Ôkubo Hikozaemon Protects the Hidden Shogun

Tsukioka Yoshitoshi
Triptych of Swimming Carp

Tsukioka Yoshitoshi
Minamoto Temetomo on the Beach

Ukiyo-e
33-35 of  93 prints
Prev Next