Tsukioka Yoshitoshi
Onoe Kikugorô V as the Hag of Adachi

Tsukioka Yoshitoshi
Battle by Fire: Sassa Narimasa

Tsukioka Yoshitoshi
The Great City, An Allusive Triptych

Ukiyo-e
31-33 of  95 prints
Prev Next