Tsukioka Yoshitoshi
Streetwalker Moon

Tsukioka Yoshitoshi
Dawn Moon and Tumbling Snow

Tsukioka Yoshitoshi
Tattooed Lu Chin Shen Smashing the Guardian Figure

Ukiyo-e
31-33 of  96 prints
Prev Next