Tsukioka Yoshitoshi
Tattooed Lu Chin Shen Smashing the Guardian Figure

Tsukioka Yoshitoshi
The Lonely House on Adachi Moor

Tsukioka Yoshitoshi
Ôkubo Hikozaemon Protects the Hidden Shogun

Ukiyo-e
31-33 of  93 prints
Prev Next