Tsukioka Yoshitoshi
Moon Above the Sea at Daimotsu Bay: Benkei

Tsukioka Yoshitoshi
Onoe Kikugorô V as the Hag of Adachi

Tsukioka Yoshitoshi
Battle by Fire: Sassa Narimasa

Ukiyo-e
30-32 of  95 prints
Prev Next