Tsukioka Yoshitoshi
Moon and Smoke (Enchû no tsuki)

Tsukioka Yoshitoshi
Streetwalker Moon

Tsukioka Yoshitoshi
Dawn Moon and Tumbling Snow

Ukiyo-e
30-32 of  96 prints
Prev Next