Tsukioka Yoshitoshi
Onoe Kikugorô V as the Hag of Adachi

Tsukioka Yoshitoshi
Taira no Kiyomori burns with Fever

Tsukioka Yoshitoshi
The story of Tamiya Bôtarô, from the series “New Selection of Eastern Brocade Pictures”.

Ukiyo-e
27-29 of  96 prints
Prev Next