Tsukioka Yoshitoshi
“Famous Places in the East: The Ancient Incident of Umewaka and the Child Seller beside the Sumida River. “

Tsukioka Yoshitoshi
Tattoed Chô Jun and Ri Ki wrestle underwater

Tsukioka Yoshitoshi
Onoe Kikugorô V as the Hag of Adachi

Ukiyo-e
25-27 of  96 prints
Prev Next