Tsukioka Yoshitoshi
Tattoed Chô Jun and Ri Ki wrestle underwater

Tsukioka Yoshitoshi
Onoe Kikugorô V as the Hag of Adachi

Tsukioka Yoshitoshi
Taira no Kiyomori burns with Fever

Ukiyo-e
25-27 of  93 prints
Prev Next