Toyohara Kunichika
Bloodied but unbowed

Tsukioka Yoshitoshi
The Story of Otomi and Yosaburô.

Tsukioka Yoshitoshi
The Fox-Woman Kuzunoha Leaving her Child

Ukiyo-e
25-27 of  95 prints
Prev Next