Tsukioka Yoshitoshi
“Famous Places in the East: The Ancient Incident of Umewaka and the Child Seller beside the Sumida River. “

Tsukioka Yoshitoshi
Tattoed Chô Jun and Ri Ki wrestle underwater

Tsukioka Yoshitoshi
Onoe Kikugorô V as the Hag of Adachi

Ukiyo-e
24-26 of  93 prints
Prev Next