Nomura Yoshikuni
Kinkakuji Temple in Kyoto

Ochiai (Utagawa) Yoshiiku
Two men and a leopard.

Suzuki Harunobu
Beauty with Moon and Cuckoo

Ukiyo-e
19-21 of  96 prints
Prev Next