Kobayashi Kiyochika
Zojoji Temple, Shiba, in the Snow.

Nomura Yoshikuni
Kinkakuji Temple in Kyoto

Ochiai (Utagawa) Yoshiiku
Two men and a leopard.

Ukiyo-e
18-20 of  96 prints
Prev Next