Kobayashi Kiyochika
Zojoji Temple, Shiba, in the Snow.

Nomura Yoshikuni
Kinkakuji Temple in Kyoto

Ochiai (Utagawa) Yoshiiku
Two men and a leopard.

Ukiyo-e
16-18 of  93 prints
Prev Next