Kobayashi Kiyochika
Benten in Inokashita (Inokashira benten)

Kobayashi Kiyochika
Snow at Toshogu Shrine

Kobayashi Kiyochika
Guard of Edo Castle

Ukiyo-e
13-15 of  96 prints
Prev Next