Kobayashi Kiyochika
Snow at Toshogu Shrine

Kobayashi Kiyochika
Guard of Edo Castle

Kobayashi Kiyochika
Our Fleet Bombards Darien Bay

Ukiyo-e
13-15 of  93 prints
Prev Next