Kobayashi Kiyochika
The Sumida River at Night (Sumidagawa yoru)

Kobayashi Kiyochika
Benten in Inokashita (Inokashira benten)

Kobayashi Kiyochika
Snow at Toshogu Shrine

Ukiyo-e
12-14 of  96 prints
Prev Next