Kikugawa Eizan
Kakemono-e of Beauty with Umbrella

Kikugawa Eizan
Beauty crossing a bridge

Kitagawa Utamaro
Silkworm Cultivation: Stage number Seven (kaiko no tane o ? zu)

Ukiyo-e
12-14 of  95 prints
Prev Next