Utagawa Kuniyoshi
Preparatory drawing for a fan print

Utagawa Kuniyoshi
Saitô Kuranosuke Toshimitsu

Utagawa Kuniyoshi
Shirai Gonpachi

Artists
10-12 of  16 prints
Prev Next