Tsukioka Yoshitoshi
Onoe Kikugorô V as the Hag of Adachi

Tsukioka Yoshitoshi
Shunkan Watching Enviously from Kikai Island...

Tsukioka Yoshitoshi
Songoku and Kinkaku Daiô

Artists
10-12 of  20 prints
Prev Next