Tsukioka Yoshitoshi
Moon and Smoke (Enchû no tsuki)

Yoshitoshi Tsukioka
Nine-Dragon Tattoo

Tsukioka Yoshitoshi
Ôkubo Hikozaemon Protects the Hidden Shogun

Artists
7-9 of  21 prints
Prev Next