Tsukioka Yoshitoshi
Moon and Smoke (Enchû no tsuki)

Tsukioka Yoshitoshi
Moon of the Southern Sea

Tsukioka Yoshitoshi
Oniwaka Observing the Great Carp in the Pool

Artists
6-8 of  20 prints
Prev Next