Tsukioka Yoshitoshi
The story of Tamiya Bôtarô, from the series “New Selection of Eastern Brocade Pictures”.

Tsukioka Yoshitoshi
Torii Suneemon Katsutaka and Herons

Tsukioka Yoshitoshi
Triptych of Swimming Carp

Artists
18-20 of  21 prints
Prev Next