Tsukioka Yoshitoshi
Taira no Koremori and Demoness

Tsukioka Yoshitoshi
Tattoed Chô Jun and Ri Ki wrestle underwater

Tsukioka Yoshitoshi
Tattooed Lu Chin Shen Smashing the Guardian Figure

Artists
16-18 of  23 prints
Prev Next