Tsukioka Yoshitoshi
Tattoed Chô Jun and Ri Ki wrestle underwater

Tsukioka Yoshitoshi
Tattooed Lu Chin Shen Smashing the Guardian Figure

Tsukioka Yoshitoshi
The Lonely House on Adachi Moor

Artists
15-17 of  21 prints
Prev Next